>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA PARDINA
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registrul agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul financiar-contabil
pe(2,1) ce(1,0)
 
Compartimentul servicii edilitare
ce(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistenta sociala
pe(1,0) ce(7,2)
 
Compartimentul implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare
ce(2,1)
 
Compartimentul sanatate publica
ce(1,1)
 
                            
     
 
                       
Compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
ce(0,5)
 
Compartimentul serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
pe(1,0)
 
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-27): Anexa 1 la HCL 8/2020

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 5, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 12, vacante 9)
 
TOTAL  posturi:  30 (ocupate 20, vacante 10)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI PARDINA
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 8/2020
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     POCORA DUMITRU    
2 viceprimar                     TIMOFAN CORNEL    
Secretar general
3       secretar general   III debutant S         BUTUC LIDIA 3  
Compartiment financiar-contabil
4       consilier I principal SSD PINDIC CRINA 5  
5       referent III principal SSD NAUMENCU DANIELA-RALUCA 2  
6       gestionar 3 M PINDIC IORDAN 3  
7       consilier I asistent SSD vacant    
Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare
8       conducator autospeciala 2 M TOMA DAN 5  
9       mecanic utilaj terasamente 2 G NAUMENCO ȘTEFAN 4  
10       pontonier 4 M vacant    
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
11       consilier 1 a SSD vacant    
12       referent 1 a M vacant    
13       referent 1 a M vacant    
14       referent 1 a M vacant    
15       referent 1 a M vacant    
Compartiment servicii edilitare
16       muncitor calificat 4 G CÎRLAN IOAN 5  
Compartiment sanatate publica
17       asistent medical comunitar asistent PL BOJAN LOREDANA  
18       medic S vacant    
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
19       referent III asistent M TIMOFAN ELENA 5  
Compartiment registrul agricol
20       referent III superior M CORNEI DIMITRINA 5  
Compartiment asistenta sociala
21       referent III asistent M LIFERIE LENUTA 2  
22       asistent personal G BABA ELENA  
23       asistent personal G CALISTRAT VASILE  
24       asistent personal G CIOLACU IONICA  
25       asistent personal G FURCIANU NICOLETA  
26       asistent personal G NAUMENCO FLORINA  
27       asistent personal G BALTARU CERASELA 1  
28       asistent personal G DUMITRESCU LIVIU - NICOLAE 4  
29       asistent personal G vacant    
30       asistent personal G vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 7
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 6
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 21
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 21
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 19
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 30
POCORA DUMITRU
primar

      LS