Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Pardina care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 2080 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general clasa III, grad profesional debutant, gradaţia 3 6240 0 0 0
5 consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 5709 531 0 0
6 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5263 897 80 0
7 referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 2 4683 768 347 117
8 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 5 4973 809 347 111
9 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 2 4527 733 347 117
10 asistent medical comunitar asistent, gradaţia 0 3850 1040 347 117
11 asistent personal, gradaţia 0 2252 0 347 117
12 asistent personal, gradaţia 1 2421 0 347 117
13 asistent personal, gradaţia 4 2736 0 347 117
14 conducator autospeciala 2, gradaţia 5 4164 710 347 117
15 gestionar 3, gradaţia 3 3964 675 347 117
16 mecanic utilaj terasamente 2, gradaţia 4 4064 693 347 117
17 muncitor calificat 4, gradaţia 5 4054 691 347 117


POCORA DUMITRU
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 27-02-2020   utilizator: 64