• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Pardina: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 28/27-07-2021 modificarea în parte a contractului de concesiune nr.03/2003 10-08-2021 -
HCL 27/27-07-2021 încetare contract de concesiune nr.110/2001 10-08-2021 -
HCL 26/27-07-2021 alegere președinte de ședință pentru perioada august - octombrie 2021 10-08-2021 -
HCL 25/16-07-2021 rectificarea bugetului de venituri ți cheltuieli al comunei Pardina pentru anul 2021 27-07-2021 -
HCL 24/30-06-2021 privind mandatarea reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, să voteze aprobarea modificării tarifelor aferente serviciilor conexe de utilități publice la nivelul întregii arii de operare/delegare pentru operatorul regional S.C. Aquaserv S.A. - Tulcea 04-07-2021 -
HCL 23/04-06-2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Pardina, prin atribuire directă către operatorul S.C. AQUASERV S.A. Tulce 15-06-2021 -
HCL 22/04-06-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă ți apă uzată în județul Tulcea legarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Pardina, prin atribuire directă, către operatorul S.C.AQUASERV S.A. Tulcea 15-06-2021 -
HCL 21/27-05-2021 aprobarea și asocierea la acordul de cooperare nr. 222/31.07.2020, privind asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării SCIM prin intermediul platformei ,, Soluția e - SCIM”. 08-06-2021 -
HCL 20/27-05-2021 aprobarea schimbării amplasamentului și relocarea mobilierului de joacă pentru copii, pe parcela 142, lot 6, c.f. 30455 08-06-2021 -
HCL 19/27-05-2021 aprobarea transformării unei funcții de consilier principal (financiar - contabilitate), într-o funcție de consilier debutant 08-06-2021 -
HCL 18/27-05-2021 alegere președinte de ședință pentru 3 luni 08-06-2021 -
HCL 17/22-04-2021 privind modificarea cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020/2021. 03-05-2021 -
HCL 16/22-04-2021 privind aprobarea proiectului tehnic cu privire la ,,amenajarea și dotarea parcului din comuna Pardina” 03-05-2021 -
HCL 15/22-04-2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 03-05-2021
HCL 14/22-04-2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022. 03-05-2021 -
HCL 13/22-04-2021 aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Pardina 03-05-2021 -
HCL 12/22-04-2021 acordare aviz, firmei S.C. Baciu S.R.L. pentru lucrarea ,, modernizare străzi în comuna Pardina” 03-05-2021 -
HCL 11/22-04-2021 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 19/25.01.2021, precum și notificarea unei persoane cu privire la exprimarea opțiunii de cumpărare cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 1000 mp din domeniul privat al comunei Pardina. 03-05-2021 -
HCL 10/30-03-2021 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 19/25.01.2021, precum și notificarea unei persoane cu privire la exprimarea opțiunii de cumpărare cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 1000 mp din domeniul privat al comunei Pardina. 06-04-2021 -
HCL 9/30-03-2021 solicitare trecere 3000 ha teren din proprietatea Consiliului Județean Tulcea în proprietatea Consiliului Local Pardina 06-04-2021 -
HCL 8/30-03-2021 aprobare acordare subvenție la energie electrică 06-04-2021 -
HCL 7/30-03-2021 Privind aprobare Pan de analiza si acoperirea riscurilor pe anul 2021 06-04-2021 -
HCL 6/08-03-2021 Aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG 193300107/07.05.2019 PENTRU PROIECTUL ,, Modernizare străzi în comuna Pardina” 16-03-2021 -
HCL 5/25-02-2021 mandatarea reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, să voteze aderarea de noi membri 09-03-2021 -
HCL 4/25-02-2021 perioada în care se va efectua inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pardina precum și data până la care se va face publicarea pe pagina de internet a primăriei 09-03-2021 -
HCL 3/25-02-2021 alegere președinte de ședință pentru 3 luni 09-03-2021 -
HCL 2/29-01-2021 revocarea HCL nr.38/18.12.2020 și aprobarea prezentei hotărâri cu privire la propunerea rețelei școlare care va funcționa în comuna Pardina, pentru anul școlar 2021 - 2022 09-02-2021 -
HCL 1/29-01-2021 aprobarea modificării valorilor impozabile, impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2021, stabilite prin HCL nr.42/18.12.2020 09-02-2021
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină