• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Pardina: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 48/28-07-2022 Privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, judetul Tulcea 06-08-2022    -
HCL 47/28-07-2022 Privind emiterea acordului Consiliului Local al comunei Pardina, județul Tulcea, către S.C. PET Communications S.R.L., necesar executării lucrării „Racordare la rețeaua electrică de interes public Toneta-punct de vânzare 06-08-2022    -
HCL 46/28-07-2022 Privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local Pardina a terenului situat în T 42, P.476 în suprafață de 1,5 ha 06-08-2022    - -
HCL 45/28-07-2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 06-08-2022    -
HCL 44/30-06-2022 Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public secțiunea II Terenuri al UAT Pardina, jud. Tulcea 09-07-2022    - -
HCL 43/30-06-2022 Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al UAT Pardina, jud. Tulcea 09-07-2022    -
HCL 42/22-06-2022 Privind modificare HCL nr. 29 din 18.05.2018 01-07-2022    - -
HCL 41/22-06-2022 Privind revocarea Hotărârii nr.26/30.03.2022 01-07-2022    - -
HCL 40/22-06-2022 privind aprobarea depunerii proiectului „SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA” 01-07-2022    -
HCL 39/22-06-2022 privind implementarea proiectului ACHIZIȚIONARE AUTOBASCULANTĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA 01-07-2022    - -
HCL 38/22-06-2022 privind implementarea proiectului ACHIZIȚIONARE AUTOVIDANJĂ ÎN COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA 01-07-2022    - -
HCL 37/22-06-2022 privind implementarea proiectului FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI PE BRATUL CHILIA VECHE ȘI CANALUL STIPOC, COMUNA PARDINA, JUDETUL TULCEA 01-07-2022    - -
HCL 36/22-06-2022 Privind aporbarea Proiectului “Investiții în consolidarea capacității administrației publice a UAT Comuna Pardina, Jud. Tulcea” 01-07-2022    -
HCL 35/22-06-2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni (iulie-septembrie 2022) 01-07-2022    - -
HCL 34/31-05-2022 Referitor la aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Pardina, județul Tulcea. 09-06-2022    -
HCL 33/31-05-2022 Privind actualizarea listei de subvenție la energie electrică 09-06-2022    - -
HCL 32/31-05-2022 Privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 MARTIE 2022 09-06-2022    - -
HCL 31/29-04-2022 privind completarea și modificarea HCL nr.88 din data de 16.10.2006 08-05-2022    - -
HCL 30/29-04-2022 Privind completarea și modificarea la art. din HCL nr.20/30.03.2022 08-05-2022    - -
HCL 29/29-04-2022 Privind completarea și modificarea la art.1 din HCL nr.66/22.12.2021 08-05-2022    - -
HCL 28/29-04-2022 Privind acordarea unui mandat special DluI P.D, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Dezvoltării Durabile a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea 08-05-2022    - -
HCL 27/29-04-2022 Privind înregistrarea U.A.T Pardina în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (SNEP), utilizând cadrul bancar și implicit înrolarea în sistemul „Ghișeul.ro” 08-05-2022    - -
HCL 26/30-03-2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a suprafeței de teren de 1991 mp concesionat de SC „3PP” SRL, situată în zona Ecluzei 08-04-2022    - -
HCL 25/30-03-2022 Privind revocarea Hotărârii nr.5/28.01.2022 08-04-2022    - -
HCL 24/30-03-2022 Privind revocarea Hotărârii nr.4/28.01.2022 08-04-2022    - -
HCL 23/30-03-2022 Privind aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea comunei Pardina 08-04-2022    - -
HCL 22/30-03-2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 08-04-2022    - -
HCL 21/30-03-2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni (aprilie-iunie 2022) 08-04-2022    - -
HCL 20/30-03-2022 Privind declararea ca bun de uz și interes public local și aprobarea documentației cadastrale în vederea înscrierii în Carte Funciară a lotului de teren identificat cu drept de proprietate publică, în favoarea comunei Pardina 08-04-2022    - -
HCL 19/30-03-2022 Privind desemnarea consilierilor locali responsabili cu evaluarea performanțelor Secretarului General al comunei Pardina 08-04-2022    - -
HCL 18/30-03-2022 privind aprobarea proiectului „Investitii în consolidarea capacitatii administratiei publice a UAT Comuna Pardina, Jud. Tulcea” şi a cheltuielilor legate de acest proiect 08-04-2022    - -
HCL 17/30-03-2022 Privind actualizarea listei de subvenție la energie electrică 08-04-2022    - -
HCL 16/22-02-2022 Privind modificarea Hotărârii nr. 10/15.02.2022 privind aprobarea bugetului activităţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022 03-03-2022    -
HCL 15/22-02-2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 03-03-2022    -
HCL 14/15-02-2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG193300107/07.05.2019, pentru proiectul ,,Modernizare străzi în comuna Pardina “ 24-02-2022    - -
HCL 13/15-02-2022 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Pardina, județul Tulcea, pe anul 2022 24-02-2022    - -
HCL 12/15-02-2022 privind modificarea HCL nr. 61 privind valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2022 24-02-2022    -
HCL 11/15-02-2022 Privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 DECEMBRIE 2021 24-02-2022    - -
HCL 10/15-02-2022 privind aprobarea bugetului activitatii finantate din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 24-02-2022    - -
HCL 9/15-02-2022 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 24-02-2022    - -
HCL 8/28-01-2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Pardina nr.10/30.03.2021 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 19/21.01.2021 precum și notificarea doamnei I.L.J cu privire la exprimarea opțiunii acesteia de cumpărare a terenului în suprafață de 1000 mp, concesionat conform contractului de concesiune nr.24/11.10.2006, apartinand domeniului privat al comunei Pardina amplasat in intravilanul comunei, tarla 8, parcela 134, teren aferent construcției. 06-02-2022    - -
HCL 7/28-01-2022 privind aprobarea propunerii reţelei şcolare care va funcționa în comuna Pardina, județul Tulcea pentru anul şcolar 2022-2023 06-02-2022    - -
HCL 6/28-01-2022 privind actualizarea listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 300 kw/luna 06-02-2022    - -
HCL 5/28-01-2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a suprafeței de teren de 1991 mp concesionat de SC „3PP” SRL, situată în zona Ecluzei 06-02-2022    - -
HCL 4/28-01-2022 pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea comunei Pardina 06-02-2022    - -
HCL 3/28-01-2022 Privind declararea ca bun de uz și interes public local și aprobarea documentației cadastrale în vederea înscrierii în Carte Funciară a 4 loturi de teren indentificate cu drept de proprietate publică, în favoarea comunei Pardina 06-02-2022    - -
HCL 2/28-01-2022 privind revocarea Hotărârii nr. 65 din 22.12.2021 referitoare la aprobarea inventarierii în domeniul public al comunei Pardina a 4 loturi de teren în vederea întocmirii cărții funciare 06-02-2022    - -
HCL 1/28-01-2022 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Pardina, județul Tulcea pentru perioada ianuarie 2022 – martie 2022 06-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină