• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Pardina: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 17/22-04-2021 privind modificarea cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020/2021. 03-05-2021 -
HCL 16/22-04-2021 privind aprobarea proiectului tehnic cu privire la ,,amenajarea și dotarea parcului din comuna Pardina” 03-05-2021 -
HCL 15/22-04-2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 03-05-2021
HCL 14/22-04-2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022. 03-05-2021 -
HCL 13/22-04-2021 aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Pardina 03-05-2021 -
HCL 12/22-04-2021 acordare aviz, firmei S.C. Baciu S.R.L. pentru lucrarea ,, modernizare străzi în comuna Pardina” 03-05-2021 -
HCL 11/22-04-2021 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 19/25.01.2021, precum și notificarea unei persoane cu privire la exprimarea opțiunii de cumpărare cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 1000 mp din domeniul privat al comunei Pardina. 03-05-2021 -
HCL 10/30-03-2021 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 19/25.01.2021, precum și notificarea unei persoane cu privire la exprimarea opțiunii de cumpărare cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 1000 mp din domeniul privat al comunei Pardina. 06-04-2021 -
HCL 9/30-03-2021 solicitare trecere 3000 ha teren din proprietatea Consiliului Județean Tulcea în proprietatea Consiliului Local Pardina 06-04-2021 -
HCL 8/30-03-2021 aprobare acordare subvenție la energie electrică 06-04-2021 -
HCL 7/30-03-2021 Privind aprobare Pan de analiza si acoperirea riscurilor pe anul 2021 06-04-2021 -
HCL 6/08-03-2021 Aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG 193300107/07.05.2019 PENTRU PROIECTUL ,, Modernizare străzi în comuna Pardina” 16-03-2021 -
HCL 5/25-02-2021 mandatarea reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, să voteze aderarea de noi membri 09-03-2021 -
HCL 4/25-02-2021 perioada în care se va efectua inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pardina precum și data până la care se va face publicarea pe pagina de internet a primăriei 09-03-2021 -
HCL 3/25-02-2021 alegere președinte de ședință pentru 3 luni 09-03-2021 -
HCL 2/29-01-2021 revocarea HCL nr.38/18.12.2020 și aprobarea prezentei hotărâri cu privire la propunerea rețelei școlare care va funcționa în comuna Pardina, pentru anul școlar 2021 - 2022 09-02-2021 -
HCL 1/29-01-2021 aprobarea modificării valorilor impozabile, impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2021, stabilite prin HCL nr.42/18.12.2020 09-02-2021
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină