• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Pardina: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 42/10-05-2023 privind revocarea Hotărârii nr.18 din 28.02.2023 privind Regulamentului-cadru pentru înregistrarea și arhivarea contractelor de arenda depuse la Primăria/Consiliul Local al comunei Pardina, județul Tulcea 19-05-2023    - -
HCL 41/10-05-2023 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL nr. 34 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea rezervei de implementare initiala de 23% pentru reechilibrarea prețurilor in conformitate cu OUG 64/2022 aferent contractului de lucrari nr. 4507/17.11.2020 incheiat cu Asocierea SC COMPLEX DELTA SRL – SC AVIMI SERV SRL pentru proiectul AMENAJAREA LACULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDETUL TULCEA 19-05-2023    - -
HCL 40/10-05-2023 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului 19-05-2023    -
HCL 39/28-04-2023 privind revocarea Hotărârii nr. 22/28.02.2023 07-05-2023    - -
HCL 38/28-04-2023 privind modificarea Hotărârii nr.18 /28.05.2020 privind Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Pardina, județul Tulcea 07-05-2023    -
HCL 37/28-04-2023 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL nr. 57 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului de Pășunat pentru pajiștile proprietate privatăconform Amenajamentului pastoral la nivelul comunei Pardina, județul Tulcea 07-05-2023    -
HCL 36/28-04-2023 privind aderarea și includerea teritoriului comunei Pardina la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 07-05-2023    - -
HCL 35/28-04-2023 privind aprobarea modelului de contract de voluntariat SVSU 07-05-2023    -
HCL 34/28-04-2023 privind aprobarea rezervei de implementare initiala de 23% pentru reechilibrarea prețurilor in conformitate cu OUG 64/2022 aferent contractului de lucrari nr. 4507/17.11.2020 incheiat cu Asocierea SC COMPLEX DELTA SRL – SC AVIMI SERV SRL pentru proiectul AMENAJAREA LACULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDETUL TULCEA 07-05-2023 Modificată de hotărârea Nr. 41/2023
-
HCL 33/30-03-2023 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 11 din 08 august 2006 încheiat între Consiliul Local Pardina și domnul N.V. 08-04-2023    - -
HCL 32/30-03-2023 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 22 din 11 octombrie 2006 încheiat între Consiliul Local Pardina și domnul C.A. 08-04-2023    - -
HCL 31/30-03-2023 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 25 din 11 octombrie 2006 încheiat între Consiliul Local Pardina și doamna P.C. 08-04-2023    - -
HCL 30/30-03-2023 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2484 din 15 octombrie 2010 încheiat între Consiliul Local Pardina și domnul C.D. 08-04-2023    - -
HCL 29/30-03-2023 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 13 din 08 august 2006 încheiat între Consiliul Local Pardina și domnul M.P. 08-04-2023    - -
HCL 28/30-03-2023 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 03/01.06.2003 încheiat între Consiliul Local Pardina și S.C. “3PPP” S.R.L 08-04-2023    - -
HCL 27/30-03-2023 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL nr. 03 din 28 ianuarie 2022 privind declararea ca bun de uz și interes public local și aprobarea documentației cadastrale în vederea înscrierii în Carte Funciară a 4 loturi de teren identificate cu drept de proprietate publică, în favoarea comunei Pardina 08-04-2023    - -
HCL 26/30-03-2023 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Primăria comunei Pardina și Asociația de proprietari Pardina 08-04-2023    -
HCL 25/30-03-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni (aprilie-iunie 2023) 08-04-2023    - -
HCL 24/20-03-2023 privind implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA PARDINA 29-03-2023    -
HCL 23/20-03-2023 privind revocarea Hotărârii nr.10/15.02.2023 29-03-2023    - -
HCL 22/28-02-2023 privind Trecerea din domeniul privat în domeniul public al unor imobile aflate în posesia U.A.T. Pardina, județul Tulcea 09-03-2023 Abrogată de hotărârea Nr. 39/2023
HCL 21/28-02-2023 privind aprobarea modernizării și extinderii clădirilor concesionate de către SC DELAKTY SRL 09-03-2023    -
HCL 20/28-02-2023 privind aprobarea propunerii de declarare unor terenuri intravilane situate în comuna Pardina, județul Tulcea, ca bun de uz și de interes public local 09-03-2023    -
HCL 19/28-02-2023 privind aprobarea proiectului tehnic, detaliile de execuție și caietul de sarcini aferent obiectivului de investiții „Asfaltare străzi de interes local, comuna Pardina, județul Tulcea” 09-03-2023    -
HCL 18/28-02-2023 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru înregistrarea și arhivarea contractelor de arenda depuse la Primăria/Consiliul local al comunei Pardina, județul Tulcea 09-03-2023 Abrogată de hotărârea Nr. 42/2023
HCL 17/28-02-2023 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG193300107/07.05.2019, pentru proiectul ,,Modernizare străzi în comuna Pardina “ 09-03-2023    - -
HCL 16/28-02-2023 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Pardina, județul Tulcea 09-03-2023    -
HCL 15/28-02-2023 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate în inventarul domeniului privat al Comunei Pardina,județul Tulcea 09-03-2023    - -
HCL 14/28-02-2023 privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 DECEMBRIE 2022 09-03-2023    -
HCL 13/28-02-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2023 09-03-2023    -
HCL 12/28-02-2023 privind trecerea din domeniul public al comunei Pardina, județul Tulcea, în domeniul privat al comunei Pardina, a suprafeței de teren de 1991 mp, concesionat de SC 3PPP SRL. 09-03-2023    - -
HCL 11/15-02-2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Pardina, județul Tulcea, pentru perioada 2023-2030 24-02-2023    -
HCL 10/15-02-2023 privind implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA PARDINA 24-02-2023 Abrogată de hotărârea Nr. 23/2023
HCL 9/31-01-2023 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2023 la nivelul UAT Comuna Pardina județul Tulcea 09-02-2023    -
HCL 8/31-01-2023 privind aprobarea propunerii reţelei şcolare care va funcționa în comuna Pardina, județul Tulcea pentru anul şcolar 2023-2024 09-02-2023    - -
HCL 7/31-01-2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 09-02-2023    -
HCL 6/31-01-2023 privind aprobarea bugetului activității finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2023 09-02-2023    -
HCL 5/31-01-2023 privind modificarea Anexelor II, III si VIII din HCL 88/2022 privind valorile impozabile și a taxelor locale pentru anul fiscal 2023 09-02-2023    -
HCL 4/31-01-2023 privind actualizarea listei de subvenție la energie electrică 09-02-2023    -
HCL 3/31-01-2023 privind aprobarea unui Protocol de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Pardina, județul Tulcea, referitor la colaborarea interinstituțională în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS”, cod MySmis 130963 09-02-2023    - -
HCL 2/06-01-2023 privind aprobarea propunerii de declarare a unor terenuri intravilane/extravilane situate în comuna Pardina, ca bun de uz și interes public local 15-01-2023    - -
HCL 1/06-01-2023 privind revocarea Hotărârii nr.73/24.11.2022 pentru completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al UAT Pardina și HCl nr.74/2022 pentru actualizarea inventarului domeniului public 15-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină