• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Pardina: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 24/21-07-2020 Privind aprobarea listei solicitanților pentru reducerea cu 50% de la plata impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 28-07-2020 -
HCL 23/21-07-2020 Privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pe anul 2020 28-07-2020 -
HCL 22/21-07-2020 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului M.N. 28-07-2020 -
HCL 21/21-07-2020 Privind încetarea de drept a mandatului consilierului local M.V., membru ..... și declararea ca vacant a locului de consilier local 28-07-2020 -
HCL 20/28-05-2020 Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Județului Tulcea și din administrarea Consiliului Județean Tulcea în domeniul public al comunei Pardina și în administrarea Consiliului Local Pardina, a suprafeței de teren de 2369,16 ha teren agricol din Amenajarea agricolă Pardina 13-06-2020 -
HCL 19/28-05-2020 Revocare HCL nr. 1/2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 12/2016 privind solicitarea transferului de teren agricol extravilan din domeniul public al Consiliului Județean Tulcea în domeniul public al comunei Pardina 13-06-2020 -
HCL 18/28-05-2020 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Pardina, județul Tulcea 13-06-2020 -
HCL 17/28-05-2020 Privind aprobarea consumului normat pe familie pentru acordarea subvențiilor cu 50% la energia electrică începând cu luna august anul 2020 13-06-2020 -
HCL 16/28-05-2020 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 13-06-2020 -
HCL 15/04-03-2020 privind inventarierea in inventarul domeniului privat al comunei Pardina a constructiei C1-bloc nr. 1, regim de inaltime P 2, in suprafata construita la sol de 421 mp 14-03-2020
HCL 14/04-03-2020 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 72/2018 privind aprobarea modificarii si actualizarii Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ si Departamentul Contabilitate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunelor semnatare 14-03-2020 -
HCL 13/04-03-2020 privind acordarea unei burse de studiu si a unei burse de merit pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019-2020 14-03-2020 -
HCL 12/04-03-2020 privind aprobarea Panului de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2020 la nivelul comunei Pardina, judetul Tulcea 14-03-2020
HCL 11/04-03-2020 privind aprobarea bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 14-03-2020 -
HCL 10/04-03-2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 14-03-2020
HCL 9/04-03-2020 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni 14-03-2020 -
HCL 8/17-02-2020 privind completarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina 23-02-2020 -
HCL 7/17-02-2020 privind incadrarea sefului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta la nivelul comunei Pardina, judetul Tulcea 23-02-2020 -
HCL 6/17-02-2020 privind revocarea HCL nr. 32/2019 pentru aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietate privata a comunei Pardina 23-02-2020 -
HCL 5/17-02-2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 74/2019 pentru instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare si aprobarea Regulamentului de instituire si administrare taxei speciale de salubrizare 23-02-2020 -
HCL 4/17-02-2020 PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI CUPRINZAND PERSOANELE/FAMILIILE CARE BENEFICIAZA DE REDUCEREA CU 50% A TARIFELOR LA ENERGIE ELECTRICA, PENTRU CONSUMURILE CASNICE MENAJERE, IN LIMITA CONSUMULUI NORMAT PE FAMILIE DE 150 KW/LUNA 23-02-2020 -
HCL 3/17-02-2020 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PARDINA PE ANUL 2020 23-02-2020
HCL 2/13-01-2020 modificarea si completarea HCL nr. 46/2018 privind acordul de principiu cu privire la preluarea in domeniul public al comunei Pardina a unui tronson din digul de aparare Dunare situat in T. 15, ds. 222, ds. 407 IN SUPRAFATA DE 13254 MP 18-01-2020 -
HCL 1/13-01-2020 modificarea si completarea HCL nr. 12/2016 privind solicitarea transferului de teren agricol extravilan din domeniul public al Consiliului Judetean Tulcea in domeniul public al comunei Pardina 18-01-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină