• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Pardina

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
28 27-07-2021 IGNATENCU DOINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/20-07-2021 convocare Consiliul local în ședință ordinară modificarea în parte a contractului de concesiune nr.03/2003 - 2021-08-06 -
27 27-07-2021 IGNATENCU DOINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/20-07-2021 convocare Consiliul local în ședință ordinară încetare contract de concesiune nr.110/2001 - 2021-08-06 -
26 27-07-2021 IGNATENCU DOINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/20-07-2021 convocare Consiliul local în ședință ordinară alegere președinte de ședință pentru perioada august - octombrie 2021 - 2021-08-06 -
25 16-07-2021 IGNATENCU DOINA, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 44/15-07-2021 privind convocarea Consiliului loal în ședință extraordinară - de îndată- rectificarea bugetului de venituri ți cheltuieli al comunei Pardina pentru anul 2021 - 2021-07-23 -
24 30-06-2021 IGNATENCU DOINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 38/23-06-2021 convocare consiliu local ședință ordinară privind mandatarea reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, să voteze aprobarea modificării tarifelor aferente serviciilor conexe de utilități publice la nivelul întregii arii de operare/delegare pentru operatorul regional S.C. Aquaserv S.A. - Tulcea - 2021-06-30 -
23 04-06-2021 IGNATENCU DOINA, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 33/04-06-2021 CONVOCARE ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL ,,DE ÎNDATĂ” privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Pardina, prin atribuire directă către operatorul S.C. AQUASERV S.A. Tulce - 2021-06-11 -
22 04-06-2021 IGNATENCU DOINA, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 33/04-06-2021 CONVOCARE ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL ,,DE ÎNDATĂ” privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă ți apă uzată în județul Tulcea legarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Pardina, prin atribuire directă, către operatorul S.C.AQUASERV S.A. Tulcea - 2021-06-11 -
21 27-05-2021 IGNATENCU DOINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/21-05-2021 convocare consiliu local ședință ordinară aprobarea și asocierea la acordul de cooperare nr. 222/31.07.2020, privind asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării SCIM prin intermediul platformei ,, Soluția e - SCIM”. - 2021-06-04 -
20 27-05-2021 IGNATENCU DOINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/21-05-2021 convocare consiliu local ședință ordinară aprobarea schimbării amplasamentului și relocarea mobilierului de joacă pentru copii, pe parcela 142, lot 6, c.f. 30455 - 2021-06-04 -
19 27-05-2021 IGNATENCU DOINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/21-05-2021 convocare consiliu local ședință ordinară aprobarea transformării unei funcții de consilier principal (financiar - contabilitate), într-o funcție de consilier debutant - 2021-06-04 -
18 27-05-2021 IGNATENCU DOINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/21-05-2021 convocare consiliu local ședință ordinară alegere președinte de ședință pentru 3 luni - 2021-06-04 -
17 22-04-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/16-04-2021 convocare ședință ordinară pentru data de 22.04.2021 privind modificarea cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020/2021. da 2021-04-29 -
16 22-04-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/16-04-2021 convocare ședință ordinară pentru data de 22.04.2021 privind aprobarea proiectului tehnic cu privire la ,,amenajarea și dotarea parcului din comuna Pardina” da 2021-04-29 -
15 22-04-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/16-04-2021 convocare ședință ordinară pentru data de 22.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 da 2021-04-29
14 22-04-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/16-04-2021 convocare ședință ordinară pentru data de 22.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022. da 2021-04-29 -
13 22-04-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/16-04-2021 convocare ședință ordinară pentru data de 22.04.2021 aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Pardina da 2021-04-29 -
12 22-04-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/16-04-2021 convocare ședință ordinară pentru data de 22.04.2021 acordare aviz, firmei S.C. Baciu S.R.L. pentru lucrarea ,, modernizare străzi în comuna Pardina” - 2021-04-29 -
11 22-04-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/16-04-2021 convocare ședință ordinară pentru data de 22.04.2021 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 19/25.01.2021, precum și notificarea unei persoane cu privire la exprimarea opțiunii de cumpărare cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 1000 mp din domeniul privat al comunei Pardina. - 2021-04-29 -
10 30-03-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 17/24-03-2021 convocare ședință ordinară privind aprobarea raportului de evaluare nr. 19/25.01.2021, precum și notificarea unei persoane cu privire la exprimarea opțiunii de cumpărare cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 1000 mp din domeniul privat al comunei Pardina. - 2021-04-02 -
9 30-03-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 17/24-03-2021 convocare ședință ordinară solicitare trecere 3000 ha teren din proprietatea Consiliului Județean Tulcea în proprietatea Consiliului Local Pardina - 2021-04-02 -
8 30-03-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 17/24-03-2021 convocare ședință ordinară aprobare acordare subvenție la energie electrică - 2021-04-02 -
7 30-03-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 17/24-03-2021 convocare ședință ordinară Privind aprobare Pan de analiza si acoperirea riscurilor pe anul 2021 - 2021-04-02 -
6 08-03-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 14/04-03-2021 Convocare ședință extraordinară a Consiliului local Aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG 193300107/07.05.2019 PENTRU PROIECTUL ,, Modernizare străzi în comuna Pardina” - 2021-03-12 -
5 25-02-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/19-02-2021 convocare consiliu local mandatarea reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, să voteze aderarea de noi membri - 2021-03-05 -
4 25-02-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/19-02-2021 convocare consiliu local perioada în care se va efectua inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pardina precum și data până la care se va face publicarea pe pagina de internet a primăriei - 2021-03-05 -
3 25-02-2021 CICÎRMA MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/19-02-2021 convocare consiliu local alegere președinte de ședință pentru 3 luni - 2021-03-05 -
2 29-01-2021 TIMOFAN CORNEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/22-01-2021 convocare Consiliul local revocarea HCL nr.38/18.12.2020 și aprobarea prezentei hotărâri cu privire la propunerea rețelei școlare care va funcționa în comuna Pardina, pentru anul școlar 2021 - 2022 da 2021-02-05 -
1 29-01-2021 TIMOFAN CORNEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/22-01-2021 convocare Consiliul local aprobarea modificării valorilor impozabile, impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2021, stabilite prin HCL nr.42/18.12.2020 da 2021-02-05
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină