• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Pardina

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
51 26-07-2021 POCORA DUMITRU, primar compensare în bani a concediului de odihnă neefectuat - 2021-08-06 - -
50 26-07-2021 POCORA DUMITRU, primar acordare indemnizație de handicap grav unei persoane - 2021-08-06 - -
49 26-07-2021 POCORA DUMITRU, primar acordare indemnizație de handicap grav unei persoane - 2021-08-06 - -
48 26-07-2021 POCORA DUMITRU, primar acordare indemnizație de handicap grav unei persoane - 2021-08-06 - -
47 26-07-2021 POCORA DUMITRU, primar acordare indemnizație de handicap grav unei persoane - 2021-08-06 - -
46 21-07-2021 POCORA DUMITRU, primar constituire comisie concurs și comisie de soluționare a contestațiilor - 2021-08-06 - -
45 20-07-2021 POCORA DUMITRU, primar convocare Consiliul local în ședință ordinară da 2021-08-06 -
44 15-07-2021 POCORA DUMITRU, primar privind convocarea Consiliului loal în ședință extraordinară - de îndată- da 2021-07-23 -
43 07-07-2021 POCORA DUMITRU, primar încetare contract individual de muncă - 2021-07-23 - -
42 30-06-2021 POCORA DUMITRU, primar încetare drept la plata ajutorului social - 2021-07-02 - -
41 30-06-2021 POCORA DUMITRU, primar stabilire cuantum ajutor social - 2021-07-02 - -
40 30-06-2021 POCORA DUMITRU, primar stabilire cuantum alocație pentru susținerea familiei - 2021-07-02 - -
39 28-06-2021 POCORA DUMITRU, primar numire diriginte de șantier - 2021-07-02 - -
38 23-06-2021 POCORA DUMITRU, primar convocare consiliu local ședință ordinară da 2021-06-25 -
37 17-06-2021 POCORA DUMITRU, primar stabilire componență Centru Operativ cu Activitate Temporară - 2021-06-25 - -
36 17-06-2021 POCORA DUMITRU, primar numire componență Comitet local pentru Situații de Urgență - 2021-06-25 - -
35 15-06-2021 POCORA DUMITRU, primar Acordare indemnizație lunară de 25% pentru nominalizare echipă implementare proiecte finanțate din fonduri europene - 2021-06-25 - -
34 15-06-2021 POCORA DUMITRU, primar numire agent de inundații - 2021-06-25 - -
33 04-06-2021 POCORA DUMITRU, primar CONVOCARE ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL ,,DE ÎNDATĂ” da 2021-06-11 -
32 25-05-2021 POCORA DUMITRU, primar aprobare glosar termeni SCIM - 2021-06-04 - -
31 25-05-2021 POCORA DUMITRU, primar aprobare program de dezvoltare al SCIM da 2021-06-04 -
30 25-05-2021 POCORA DUMITRU, primar desemnare responsabili riscuri - 2021-06-04 - -
29 25-05-2021 POCORA DUMITRU, primar componență comisie monitorizare, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării SCIM - 2021-06-04 - -
28 21-05-2021 POCORA DUMITRU, primar convocare consiliu local ședință ordinară da 2021-06-04 -
27 18-05-2021 POCORA DUMITRU, primar numire echipă de implementare proiect cu finanțare nerambursabilă ,, Amenajarea lacului din din comuna Pardina și reabilitarea infrastructurilor conexe - 2021-05-21 - -
26 17-05-2021 POCORA DUMITRU, primar numire echipă de implementare proiect cu finanțare nerambursabilă ,, Amenajarea și dotarea parcului din comuna Pardina - 2021-05-21 - -
25 07-05-2021 POCORA DUMITRU, primar privind demararea procedurii simplificate având ca obiect ,, achiziție compactor - second hand” - 2021-05-07 - -
24 28-04-2021 POCORA DUMITRU, primar Suspendare drept la plata ajutorului social - 2021-05-07 - -
23 27-04-2021 POCORA DUMITRU, primar delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă, domanei Cornei Dimitrina (referent superior - registrul agricol), pe o perioadă de 3 luni. - 2021-05-07 - -
22 16-04-2021 POCORA DUMITRU, primar convocare ședință ordinară pentru data de 22.04.2021 da 2021-04-23 -
21 05-04-2021 POCORA DUMITRU, primar privind modificarea în parte a dispoziției primarului comunei Pardina nr. 10/30/01.2019 - 2021-04-09 - -
20 31-03-2021 POCORA DUMITRU, primar privind suspendarea plății dreptului la ajutor social doamnei Chebac Elena - Anicuța - 2021-04-02 - -
19 31-03-2021 POCORA DUMITRU, primar privind încetarea plății dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Crișcov Cristina Daniela - 2021-04-02 - -
18 31-03-2021 POCORA DUMITRU, primar modificarea cuantumului alocașiei pentru susținerea familiei cu privire la doamna Cuzub Marinela - 2021-04-02 - -
17 24-03-2021 POCORA DUMITRU, primar convocare ședință ordinară da 2021-03-26 -
16 15-03-2021 POCORA DUMITRU, primar delegare atribuții pentru funcția de inspector (taxe și impozite) - 2021-03-26 - -
15 10-03-2021 POCORA DUMITRU, primar Acordare indemnizație lunară pentru handicap grav - 2021-03-12 - -
14 04-03-2021 POCORA DUMITRU, primar Convocare ședință extraordinară a Consiliului local da 2021-03-12 -
13 24-02-2021 POCORA DUMITRU, primar delegare secretar general pentru participare la o ședință grup de lucru la ocolul silvic Tulcea și delegare atribuții secretar general pentru doamna Liferie Lenuța - 2021-03-05 - -
12 23-02-2021 POCORA DUMITRU, primar Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2021 - 2021-02-25 - -
11 19-02-2021 POCORA DUMITRU, primar convocare consiliu local da 2021-02-25 -
10 09-02-2021 POCORA DUMITRU, primar constituire comisie concurs/solutionare a contestațiilor pentru 1 post personal contractual - 2021-02-25 - -
9 09-02-2021 POCORA DUMITRU, primar numire persoane,care vor opera cele 4 conturi utilizatori pentru aplicația RENNS - 2021-02-12 - -
8 09-02-2021 POCORA DUMITRU, primar numire persoană responsabilă cu Încărcarea datelor în aplicația CONRENA - 2021-02-12 - -
7 03-02-2021 POCORA DUMITRU, primar comisie specială de inventariere domeniu public - 2021-02-05 - -
6 02-02-2021 POCORA DUMITRU, primar încetare acordare indemnizație lunară în grad de handicap grav - 2021-02-05 - -
5 22-01-2021 POCORA DUMITRU, primar convocare Consiliul local da 2021-02-05 -
4 20-01-2021 POCORA DUMITRU, primar Privind constituirea Comisiei comunale Pardina pentru recensământul general agricol din România runda 2020 - 2021-01-22 - -
3 13-01-2021 POCORA DUMITRU, primar privind stabilirea comisiei de recepție - 2021-01-22 - -
2 06-01-2021 POCORA DUMITRU, primar Privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat la sfărșitul anului 2020 da 2021-01-08 -
1 05-01-2021 POCORA DUMITRU, primar Privind strategia anuală de achiziție publică 2021 - 2021-01-08 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină