• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Pardina

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
36 20-11-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind alegera presedintelui de sedinta al Consiliului local Pardina, judetul Tulcea pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2020 - -   - -
35 02-09-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabili - -   - -
34 02-09-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind rectificare bugetului local pe anul 2020 - -   - -
33 01-09-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind alegerea unui președinte de ședință pentru luna septembrie 2020 - -   - -
32 12-08-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 da 2020-08-12   -
31 12-08-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind alegerea unui președinte de ședință pentru luna august 2020 da 2020-08-12   -
30 10-07-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pe anul 2020 - -   - -
29 29-06-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea listei solicitanților pentru reducerea cu 50% de la plata impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 da 2020-06-29   -
28 23-06-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind validarea mandatului de consilier local al domnului M.N. - -   - -
27 23-06-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind încetarea de drept a mandatului consilierului local M.V. , membru P.S.D. și declararea ca vacant a locului de consilier local - -   - -
26 15-05-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocare hcl nr. 1/2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 12/2016 privind solicitarea transferului de teren agricol extravilan din domeniul public al Consiliului Județean Tulcea în domeniul public al comunei Pardina - -   - -
25 15-05-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Județului Tulcea și din administrarea Consiliului Județean Tulcea în domeniul public al comunei Pardina și în administrarea Consiliului Local Pardina, a suprafeței de teren de 2369,16 ha teren agricol din Amenajarea agricolă Pardina - -   - -
24 15-05-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocare hcl nr. 1/2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 12/2016 privind solicitarea transferului de teren agricol extravilan din domeniul public al Consiliului Județean Tulcea în domeniul public al comunei Pardina - -   - -
23 15-05-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 da 2020-05-15   -
22 15-05-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea listei solicitanților pentru reducerea cu 50% de la plata impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 - -   - -
21 15-05-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Pardina, județul Tulcea da 2020-05-15   -
20 08-05-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea consumului normat pe familie pentru acordarea subvențiilor cu 50% la energia electrică începând cu luna august anul 2020 da 2020-05-08   -
19 28-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind inventarierea în inventarul domeniului privat al comunei Pardina a construcției C1 - bloc nr.1, regim de înălțime P 2, în suprafață construită la sol de 421 mp - -   - -
18 28-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind modificarea și completarea HCL nr. 72/2018 privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ și Departamentul Contabilitate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - -   - -
17 25-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind acordarea unei burse de studiu și a unei burse de merit pentru elevii din învățământul preunversitar de stat pentru anul școlar 2019-2020 - -   - -
16 25-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind alegerea unui președinte de ședință pe o perioadă de trei luni aprilie-iunie 2020 - -   - -
15 24-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2020 la nivelul comunei Pardina, județul Tulcea - -   - -
14 18-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea bugetului activităților finanțate integral sau parșial din venituri proprii pe anul 2020 da 2020-02-18   -
13 18-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobare bugetului local pe anul 2020 da 2020-02-18   -
12 11-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind actualizarea listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 150 KW/lună da 2020-02-11   -
11 11-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind desemnarea Șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Pardina, județul Tulcea - -   - -
10 11-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea bugetului pe anul 2020 da 2020-02-11   -
9 10-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea bugetului activităților finanțate integral sau parșial din venituri proprii pe anul 2020 da 2020-02-10   -
8 06-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind modificarea și completarea HCL nr. 74/2019 pentru instituirea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire și administrarea taxei speciale de salubrizare da 2020-02-06   -
7 05-02-2020 CHISLIȚCHI IORDAN, Consilier; DUMITRESCU TUDOR, Consilier;... Privind aprobarea implementării programului ,, Masă caldă" la nivelul Școlii Gimnaziale Pardina, județul Tulcea da 2020-02-05   -
6 03-02-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Pardina, județul Tulcea pe anul 2020 - -   - -
5 21-01-2020 CHISLIȚCHI IORDAN, Consilier; DUMITRESCU TUDOR, Consilier;... Privind completarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina da 2020-01-21   -
4 18-01-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocarea Hotărârii nr. 32/2019 pentru aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Pardina da 2020-01-18   -
3 10-01-2020 POCORA DUMITRU, Primar; privind modificarea și completarea HCL nr. 46/2018 privind acordul de principiu cu privire la preluarea în domeniul public al comunei Pardina a unui tronson din digul de apărare Dunăre situat în T.15, DS 222, DS 407 în suprafață de 13254 mp - -   - -
2 07-01-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind modificare și completare HCL nr. 12/2016 privind solicitarea transferului de teren agricol extravilan din domeniul public al Consiliului Județean Tulcea în domeniul public al comunei Pardina da 2020-01-07   -
1 07-01-2020 POCORA DUMITRU, Primar; Privind modificarea organigramei statului de funcții și de personal U.A.T. PARDINA da 2020-01-07   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină