• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Pardina

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
17 19-04-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind modificarea cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020/2021 - -   - -
16 15-04-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea proiectului tehnic cu privire la ,, amenajarea și dotarea parcului din comuna Pardina”. - -   - -
15 15-04-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 - -   - -
14 14-04-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 - -   - -
13 14-04-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Pardina - -   - -
12 08-04-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind acordarea avizului de către Consiliul local Pardina, firmei S.C. Baciu S.R.L. în calitate de executant pentru lucrarea ,, Modernizare străzi în comuna Pardina - Rețele electrice LEA 0,4 kv” proiect nr.03/2021 - -   - -
11 08-04-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare nr.19/25.01.2021, precum și notificarea domnului Pleștiu Nicușor cu privire la exprimarea opțiunii de cumpărare a terenului concesionat ăn suprafață de 1000 mp aparținând domeniului privat al comunei Pardina, tarla 8, parcela 134, lot 6 - -   - -
10 24-03-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare nr.19/25.01.2021, precum și notificarea doamnei Iovu Liliana Jenica cu privire la exprimarea opțiunii de cumpărare a terenului concesionat în suprafață de 1000 mp aparținând domeniului privat al comunei Pardina, amplasat în intravilan, tarla 8, parcela 134 - -   - -
9 18-03-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobare solicitare trecere teren din domeniul public al județului Tulcea și din administrarea Consiliului Județean Tulcea în domeniul public al comunei Pardina și în administrarea Consiliului Local Pardina, a unei suprafețe de 3000 ha de teren agricol din Amenajarea agricolă Pardina - -   - -
8 18-03-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind acordare subvenție la energie electrică - -   - -
7 17-03-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobare Plan de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2021 da 2021-03-17   -
6 04-03-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG 193300107/07.05.2019, pentru proiectul ,, Modernizare străzi în comuna Pardina” - -   - -
5 10-02-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Pardina pentru perioada februarie - aprilie 2021 - -   - -
4 10-02-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind perioada în care se va efectua inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pardina, precum și data până la care se va face publicarea pe pagina de internet a Primăriei. - -   - -
3 10-02-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind mandatarea reprezentantului AGA al Asociașiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, să voteze aderarea de noi membri. - -   - -
2 21-01-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocarea HCL nr. 38/2020 privind aprobarea unei noi hotărâri cu privire la propunerea rețelei școlare care va funcționa în comuna Pardina, județul Tulcea pentru anul școlar 2021-2022 - -   - -
1 21-01-2021 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea modificării valorilor impozabile, impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2021, stabilite prin Hotărârea nr. 42/2020 da 2021-01-21   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină