• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Pardina

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
54 23-05-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea propunerii de declarare unor terenuri intravilane/extravilane situate în comuna Pardina, județul Tulcea, ca bun de uz și de interes public local da 2023-05-23   -
53 23-05-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind indreptarea de eroare materiala strecurata in cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr. 20/28.02.2023 - -   - -
52 22-05-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea propunerii de atestare a inventarului bunurilor apartinand domeniului public situate în comuna Pardina, județul Tulcea da 2023-05-22  
51 22-05-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 da 2023-05-22  
50 22-05-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind actualizarea listei de subvenție la energie electrică - -   - -
49 19-05-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, județul Tulcea da 2023-05-19  
48 18-05-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 MARTIE 2023 da 2023-05-18  
47 18-05-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea modelelor de documente al SVSU da 2023-05-18  
46 09-05-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind indreptarea de eroare materiala strecurata in cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr. 20/28.02.2023 - -   - -
45 04-05-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocarea Hotărârii nr.18 din 28.02.2023 privind Regulamentului-cadru pentru înregistrarea și arhivarea contractelor de arenda depuse la Primăria/Consiliul Local al comunei Pardina, județul Tulcea da 2023-05-04   -
44 04-05-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului da 2023-05-04  
43 27-04-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea rezervei de implementare initiala de 23% pentru reechilibrarea prețurilor in conformitate cu OUG 64/2022 aferent contractului de lucrari nr. 4507/17.11.2020 incheiat cu Asocierea SC COMPLEX DELTA SRL – SC AVIMI SERV SRL pentru proiectul AMENAJAREA LACULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDETUL TULCEA - -   - -
42 21-04-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL nr. 57 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului de Pășunat pentru pajiștile proprietate privată conform Amenajamentului pastoral la nivelul comunei Pardina, județul Tulcea da 2023-04-21  
41 21-04-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aderarea și includerea teritoriului comunei Pardina la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 da 2023-04-21   -
40 19-04-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind modificarea Hotărârii nr.18 /28.05.2020 privind Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Pardina, județul Tulcea da 2023-04-19  
39 19-04-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocarea Hotărârii nr. 22/28.02.2023 - -   - -
38 18-04-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind modificarea Regulamentului-cadru pentru înregistrarea și arhivarea contractelor de arenda depuse la Primăria/Consiliul Local al comunei Pardina, județul Tulcea da 2023-04-18  
37 12-04-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea modelului de contract de voluntariat SVSU da 2023-04-12  
36 29-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Primăria comunei Pardina și Asociația de proprietari Pardina da 2023-03-29  
35 28-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL nr. 03 din 28 ianuarie 2022 privind declararea ca bun de uz și interes public local și aprobarea documentației cadastrale în vederea înscrierii în Carte Funciară a 4 loturi de teren identificate cu drept de proprietate publică, în favoarea comunei Pardina - -   - -
34 23-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind rezilierea contractului de concesiune nr. 22 din 11 octombrie 2006 încheiat între Consiliul Local Pardina și domnul C.A. - -   - -
33 23-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2484 din 15 octombrie 2010 încheiat între Consiliul Local Pardina și domnul C.D. - -   - -
32 23-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind rezilierea contractului de concesiune nr. 13 din 08 august 2006 încheiat între Consiliul Local Pardina și domnul M.P. - -   - -
31 23-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind rezilierea contractului de concesiune nr. 11 din 08 august 2006 încheiat între Consiliul Local Pardina și domnul N.V. - -   - -
30 23-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind rezilierea contractului de concesiune nr. 12 din 08 august 2006 încheiat între Consiliul Local Pardina și domnul C.D. - -   - -
29 23-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind rezilierea contractului de concesiune nr. 25 din 11 octombrie 2006 încheiat între Consiliul Local Pardina și doamna P.C. - -   - -
28 22-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni (aprilie-iunie 2023) - -   - -
27 22-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind rezilierea contractului de concesiune nr. 03/01.06.2003 încheiat între Consiliul Local Pardina și S.C. “3PPP” S.R.L. - -   - -
26 21-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pardina, județul Tulcea - -   - -
25 16-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA PARDINA - -   - -
24 16-03-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocarea Hotărârii nr.10/15.02.2023 - -   - -
23 27-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea modernizării și extinderii clădirilor concesionate de către SC DELAKTY SRL - -   - -
22 24-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind trecerea din domeniul public al comunei Pardina, județul Tulcea, în domeniul privat al comunei Pardina, a suprafeței de teren de 1991 mp, concesionat de SC 3PPP SRL. da 2023-02-24   -
21 23-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea proiectului tehnic, detaliile de execuție și caietul de sarcini aferent obiectivului de investiții „Asfaltare străzi de interes local, comuna Pardina, județul Tulcea” da 2023-02-23  
20 21-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 DECEMBRIE 2022 - -   - -
19 21-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea propunerii de declarare unor terenuri intravilane situate în comuna Pardina, județul Tulcea, ca bun de uz și de interes public local - -   - -
18 21-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea propunerii de declarare unor terenuri intravilane situate în comuna Pardina, județul Tulcea, ca bun de uz și de interes public local - -   - -
17 21-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG193300107/07.05.2019, pentru proiectul - -   - -
16 21-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; Pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru înregistrarea și arhivarea contractelor de arenda depuse la Primăria/Consiliul local al comunei Pardina, județul Tulcea - -   - -
15 17-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; Privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Pardina, județul Tulcea - -   - -
14 16-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate în inventarul domeniului privat al Comunei Pardina,județul Tulcea - -   - -
13 16-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2023 - -   - -
12 16-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; actualizarea Nomenclatorului Stradal si al numerelor administrative din comuna Pardina, judetul Tulcea - -   - -
11 16-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; Trecerea din domeniul privat în domeniul public al unor imobile aflate în posesia U.A.T. Pardina, județul Tulcea - -   - -
10 13-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA PARDINA da 2023-02-13  
9 13-02-2023 POCORA DUMITRU, Primar; aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Pardina, județul Tulcea, pentru perioada 2023-2030 da 2023-02-13  
8 30-01-2023 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea unui Protocol de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Pardina, județul Tulcea, referitor la colaborarea interinstituțională în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS”, cod MySmis 130963 - -   - -
7 25-01-2023 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea bugetului activității finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2023 da 2023-01-25  
6 25-01-2023 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 da 2023-01-25  
5 25-01-2023 POCORA DUMITRU, Primar; Privind modificarea Anexelor II, III si VIII din HCL 88/2022 privind valorile impozabile și a taxelor locale pentru anul fiscal 2023 - -   - -
4 18-01-2023 POCORA DUMITRU, Primar; Privind actualizarea listei de subvenție la energie electrică - -   - -
3 18-01-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2023 la nivelul UAT Comuna Pardina județul Tulcea da 2023-01-18  
2 04-01-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea propunerii de declarare a unor terenuri intravilane/extravilane situate în com. Pardina, jud. Tulcea ca bun de uz și interes local public - -   - -
1 04-01-2023 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocarea HCL nr. 73/24.12.2022 pentru completarea inventarului bunurilor din domeniul privat da 2023-01-04   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină