• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Pardina

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
53 10-08-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 da 2022-08-10  
52 10-08-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea contului de execuție bugetară la 30 IUNIE 2022 da 2022-08-10  
51 04-08-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Pardina, în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară „Dezvoltarea durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor (Strategia de Tarifare) - -   - -
50 26-07-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, judetul Tulcea da 2022-07-26  
49 20-07-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind emiterea acordului Consiliului Local al comunei Pardina, județul Tulcea, către S.C. PET Communications S.R.L., necesar executării lucrării „Racordare la rețeaua electrică de interes public Toneta-punct de vânzare” da 2022-07-20  
48 20-07-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local Pardina a terenului situat în T 42, P.476 în suprafață de 1,5 ha - -   - -
47 07-07-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 da 2022-07-07  
46 23-06-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Pardina, jud. Tulcea da 2022-06-23   -
45 23-06-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al UAT Pardina, jud. Tulcea da 2022-06-23  
44 21-06-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului „SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA” - -   - -
43 14-06-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni (iulie-septembrie 2022) - -   - -
42 14-06-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind modificare HCL nr. 29 din 18.05.2018 - -   - -
41 14-06-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind implementarea proiectului FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI PE BRATUL CHILIA VECHE ȘI CANALUL STIPOC, COMUNA PARDINA, JUDETUL TULCEA - -   - -
40 14-06-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind implementarea proiectului ACHIZIȚIONARE AUTOVIDANJĂ ÎN COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA - -   - -
39 14-06-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind implementarea proiectului ACHIZIȚIONARE AUTOVIDANJĂ ÎN COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA - -   - -
38 14-06-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aporbarea Proiectului “Investiții în consolidarea capacității administrației publice a UAT Comuna Pardina, Jud. Tulcea” - -   - -
37 14-06-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind revocarea Hotărârii nr.26/30.03.2022 - -   - -
36 25-05-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Pardina, județul Tulcea. da 2022-05-25  
35 24-05-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind actualizarea listei de subvenție la energie electrică da 2022-05-24   -
34 16-05-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 martie 2022 da 2022-05-16   -
33 29-04-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind completarea și modificarea la art.1 din HCL nr.66/22.12.2021 da 2022-04-29   -
32 26-04-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind completarea și modificarea la art.1 din HCL nr.20/30.03.2022 da 2022-04-26   -
31 26-04-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind acordarea unui mandat special DluI P.D, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Dezvoltării Durabile a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea da 2022-04-26   -
30 26-04-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind completarea și modificarea la art.486 din Anexa 1 din HCL nr. 12/15.02.2022 da 2022-04-26  
29 20-04-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind modificarea HCL nr. 88 din 16.10.2006 da 2022-04-20   -
28 20-04-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind înregistrarea U.A.T Pardina în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (SNEP), utilizând cadrul bancar și implicit înrolarea în sistemul „Ghișeul.ro” - -   - -
27 29-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind desemnarea consilierilor locali responsabili cu evaluarea performanțelor Secretarului General al Comunei Pardina - -   - -
26 28-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 da 2022-03-28   -
25 25-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat concesionat de S.C. 3PP S.R.L da 2022-03-25   -
24 25-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărie da 2022-03-25   -
23 25-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocarea HCL nr.5 din 28.01.2022 da 2022-03-25   -
22 25-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocarea HCL nr.4 din 28.01.2022 da 2022-03-25   -
21 25-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind alegerea Președintelui de ședință a Consiliului Local Pardina pentru perioada aprilie-iunie 2022 - -   - -
20 25-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea proiectului de investiții în consolidarea și a cheltuielilor legate de acest proiect da 2022-03-25   -
19 25-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind declararea ca bun de uz a lotului de teren cu drept de proprietate publică în favoarea Primăriei Pardina - -   - -
18 22-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocarea HCL nr. 5 din 28.01.2022 - -   - -
17 22-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocarea HCL nr.4 din 28.01.2022 da 2022-04-22   -
16 16-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind actualizarea listei de subvenție la energie electrică da 2022-03-16   -
15 21-02-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 da 2022-02-21   -
14 21-02-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind modificarea Hotărârii nr. 10/15.02.2022 privind aprobarea bugetului activităţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022 da 2022-02-21   -
13 08-02-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG193300107/07.05.2019, pentru proiectul ,,Modernizare străzi în comuna Pardina “ da 2022-02-08   -
12 03-03-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Pardina, județul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
11 07-02-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind modificarea HCL nr. 61 privind valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2022 da 2022-02-07   -
10 01-02-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 DECEMBRIE 2021 da 2022-02-01   -
9 11-02-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului activitatii finantate din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 da 2022-02-11   -
8 11-02-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 da 2022-02-11   -
7 20-01-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Pardina nr.10/30.03.2021 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 19/21.01.2021 precum și notificarea doamnei I.L.J cu privire la exprimarea opțiunii acesteia de cumpărare a terenului în suprafață de 1000 mp, concesionat conform contractului de concesiune nr.24/11.10.2006, apartinand domeniului privat al comunei Pardina amplasat in intravilanul comunei, tarla 8, parcela 134, teren aferent construcției. da 2022-01-20   -
6 20-01-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind actualizarea listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 300 kw/luna da 2022-01-20   -
5 20-01-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a suprafeței de teren de 1991 mp concesionat de SC „3PP” SRL, situată în zona Ecluzei da 2022-01-20   -
4 20-01-2022 POCORA DUMITRU, Primar; pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea comunei Pardina da 2022-01-20  
3 20-01-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind declararea ca bun de uz și interes public local și aprobarea documentației cadastrale în vederea înscrierii în Carte Funciară a 4 loturi de teren indentificate cu drept de proprietate publică, în favoarea comunei Pardina da 2022-01-20   -
2 20-01-2022 POCORA DUMITRU, Primar; privind revocarea Hotărârii nr. 65 din 22.12.2021 referitoare la aprobarea inventarierii în domeniul public al comunei Pardina a 4 loturi de teren în vederea întocmirii cărții funciare - -   - -
1 20-01-2022 POCORA DUMITRU, Primar; Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Pardina, județul Tulcea pentru perioada ianuarie 2022 – martie 2022 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină