×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Primăria Pardina - Informaţii publice - Strategia de dezvoltare    

Strategia de dezvoltare

Primăria comunei Pardina, judeţul Tulcea - Strategia locală de dezvoltare

 
 
 
Strategia Intergrata de Dezvoltare Durabila a Comunei Pardina 2023-2030
 
   Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1.
   Prin Strategia de Dezvoltare Locală 2023-2030, Comuna Pardina din Județul Tulcea își determină cadrul local pentru implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și susținerea Agendei 2030. Strategia sprijină dezvoltarea Comunei Pardina prin intermediul a 7 domenii principale, respectiv: economic; mediu; amenajarea teritoriului; instituții locale; social; educație și formare; cultură, culte, sport și agrement.
   Strategia este orientată către toți cetățenii comunei și se axează într-un mod integrat pe dezvoltare eficientă din punct de vedere economic, echilibru social și compatibilitate ecologică, pe reziliență și inovație, cu optimismul și încrederea că autoritatea publică locală deservește trebuințele fiecărui cetățean, într-un mod eficient și echitabil, asigurându-se în același timp că politicile sale răspund nevoilor generațiilor prezente și viitoare în egală măsură.