×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Primăria Pardina - Informaţii publice - Proiecte implementate    

Proiecte implementate

Proiecte implementate sau în curs de implementare cu sau fără finanţare nerambursabilă

 
 
 
Proiecte implementate în comuna Pardina, județul Tulcea
 
AMENAJAREA LACULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA
proiect finanțat prin Program Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Componentă 1 - Apel : POR/424/7/1/1/Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice
 
Investiții în consolidarea capacității administrației publice a UAT Comuna Pardina, Judeţul Tulcea
obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Comuna Pardina, Jud. Tulcea prin optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative și reducerii birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) și front-office pentru serviciile publice furnizate cetățenilor
 
Amenajarea şi dotarea parcului din comuna Pardina
obiectivul general al proiectului este: Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării fortei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru ITI DELTA DUNĂRII, și sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale specifice Deltei