• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Pardina: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 82/04-05-2023 convocarea Consiliului Local Pardina în ședința extraordinară din data de 10 mai 2023 13-05-2023    - - -
Dispoziţia 74/21-04-2023 Convocarea Consiliului Local Pardina în ședința ordinară din data de 28 aprilie 2023 30-04-2023    - - -
Dispoziţia 71/04-04-2023 aprobarea regulamentului de salarizare a persoanelor din cadrul Primăriei comunei Pardina nominalizate în cadrul echipelor de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile şi constituirea echipelor de implementare a proiectelor la nivelul comunei Pardina județul Tulcea 13-04-2023    - -
Dispoziţia 67/29-03-2023 privind desemnarea persoanei responsabile pentru comunicarea informații lor prevăzute de Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 04-04-2023    - -
Dispoziţia 66/23-03-2023 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2023 04-04-2023    - -
Dispoziţia 65/16-03-2023 convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa extraordinară din data de 20 martie 2023 25-03-2023    - -
Dispoziţia 64/16-03-2023 delegarea atribuțiilor compartimentului Taxe și Impozite doamnei T.E., referent principal în cadrul compartimentului S.V.S.U 25-03-2023    - -
Dispoziţia 63/16-03-2023 stabilirea datei de desfășurare a concursului și constituirea comisiei de examinare a candidaților și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante în afara organigramei la Primăria Comunei Pardina, Județul Tulcea 25-03-2023    - -
Dispoziţia 62/10-03-2023 aprobarea Metodologiei de recrutare şi selecţie pentru încadrarea personalului contractual pe posturi în afara organigramei, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată 19-03-2023    - -
Dispoziţia 61/07-03-2023 împuternicirea persoanei desemnate să opereze în aplicația registrul electoral la nivelul unității administrativ teritoriale Pardina, județul Tulcea 16-03-2023    - -
Dispoziţia 60/06-03-2023 nominalizarea persoanelor care fac parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru proiectul „ACHIZIȚIONARE AUTOBASCULANTĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA”,, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, județul Tulcea 15-03-2023    - -
Dispoziţia 59/06-03-2023 nominalizarea persoanelor care fac parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru proiectul „ACHIZIȚIONARE AUTOVIDANJĂ ÎN COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, județul Tulcea 15-03-2023    - -
Dispoziţia 34/28-02-2023 constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pardina, județul Tulcea 09-03-2023    - -
Dispoziţia 33/28-02-2023 aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență în anul 2023 09-03-2023    - -
Dispoziţia 30/22-02-2023 convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2023 03-03-2023    - -
Dispoziţia 29/20-02-2023 reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, a Centrului Operativ cu Activitate Temporara pentru gestionarea situatiilor de urgenta si aprobarea Regulamentului privind organizarea, atributiile si functionarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 01-03-2023    - -
Dispoziţia 28/16-02-2023 împuternicirea doamnelor N.D.R. si T.E. din partea Primăriei Comunei Pardina, județul Tulcea de a gestiona voucherele de vacanţă 25-02-2023    - -
Dispoziţia 27/16-02-2023 aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pardina, județul Tulcea 25-02-2023    - -
Dispoziţia 26/16-02-2023 modificarea dispoziției nr.119/2021 privind responsabilii cu riscurile la nivelul fiecărui departament 25-02-2023    - -
Dispoziţia 25/14-02-2023 convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa extraordinară din data de 15 februarie 2023 23-02-2023    - -
Dispoziţia 24/13-02-2023 incetarea acordarii stimulentului educational sub forma de tichet social d-nei. H.N.A. 22-02-2023    - -
Dispoziţia 23/13-02-2023 modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi și recuperarea sumelor încasate necuvenit titularului, H.N.A. 22-02-2023    - -
Dispoziţia 22/13-02-2023 incetarea dreptului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. H.N.A. 22-02-2023    - -
Dispoziţia 21/13-02-2023 modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi și recuperarea sumelor încasate necuvenit titularului, D.M. 22-02-2023    - -
Dispoziţia 20/13-02-2023 încetarea plăţii ajutorului social pentru doamna D.M. 22-02-2023    - -
Dispoziţia 19/13-02-2023 incetarea dreptului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. D.M, 22-02-2023    - -
Dispoziţia 16/27-01-2023 suspendarea plăţii dreptului la ajutorul social d-lui. P.G. 05-02-2023    - -
Dispoziţia 15/25-01-2023 acordarea ajutorului social d-nei. C.M. 03-02-2023    - -
Dispoziţia 14/25-01-2023 respingerea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie 03-02-2023    - -
Dispoziţia 13/25-01-2023 convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2023 03-02-2023    - -
Dispoziţia 12/18-01-2023 constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe sau obiecte de inventar din cadrul unității administrativ-teritoriale comuna Pardina, județul Tulcea 27-01-2023    - -
Dispoziţia 11/17-01-2023 constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Pardina, județul Tulcea 26-01-2023    - -
Dispoziţia 10/12-01-2023 stabilirea salariului de bază dnei. T.E. în anul 2023 21-01-2023    - -
Dispoziţia 9/12-01-2023 stabilirea salariului de bază doamnei N.S.M.N, în anul 2023 21-01-2023    - -
Dispoziţia 8/12-01-2023 stabilirea salariului de bază doamnei N.D.R. în anul 2023 21-01-2023    - -
Dispoziţia 7/12-01-2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei C.D. în anul 2023 21-01-2023    - -
Dispoziţia 6/12-01-2023 stabilirea salariului de bază domnului N.I.I. în anul 2023 21-01-2023    - -
Dispoziţia 5/10-01-2023 demararea procedurii simplificate având ca obiect ,,ASFALTARE STRĂZI DE INTERES LOCAL COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA”. 19-01-2023    - -
Dispoziţia 4/09-01-2023 nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de implementare a proiectului „Asfaltare străzi de inters local, comuna Pardina, județul Tulcea”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, județul Tulcea 18-01-2023    - -
Dispoziţia 1/04-01-2023 Convocarea Consiliului Local Pardina la ședința extraordinară din data de 06.01.2023 13-01-2023    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină