• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Pardina: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 112/16-08-2022 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 22 august 2022 25-08-2022    - -
Dispoziţia 111/16-08-2022 Privind desemnarea domnului N.I.I. evaluator, pentru activitatea desfășurată în perioada de stagiu a unui funcționar public debutant 25-08-2022    - -
Dispoziţia 110/16-08-2022 Privind delegarea a funcției publice de conducere de Secretar General al UAT Pardina, doamnei T.E., referent principal în cadrul Compartimentului serviciului voluntar pentru situații de urgență 25-08-2022    - -
Dispoziţia 109/10-08-2022 Privind eliberarea din funcția publică a d-nei L.L., referent principal, compartiment Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Pardina 19-08-2022    - -
Dispoziţia 108/09-08-2022 Privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea procedurii de conectare și utilizare a platformei SALT 18-08-2022    - -
Dispoziţia 107/09-08-2022 Privind numirea d-nei L.P. manager de proiect pentru proiectul „Investiții în consolidarea capacității administrației UAT Pardina” 18-08-2022    - -
Dispoziţia 106/04-08-2022 Privind aprobarea Procedurii de recrutare și selecție a personalului în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în comuna Pardina, județul Tulcea 13-08-2022    - -
Dispoziţia 105/04-08-2022 Privind Constituirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrului Operativ cu Activitate Temporară 13-08-2022    - -
Dispoziţia 104/29-07-2022 Privind suspendarea plăţii dreptului la ajutorul social dnei. T.M. 07-08-2022    - -
Dispoziţia 103/29-07-2022 Privind incetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. C.E.A. 07-08-2022    - -
Dispoziţia 102/29-07-2022 Privind constituirea Comisiei pentru recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizare străzi în comuna Pardina” 07-08-2022    - -
Dispoziţia 101/27-07-2022 Privind acordarea indemnizației de handicap d-nei M.C. , încadrată în grad de handicap grav 05-08-2022    - -
Dispoziţia 100/27-07-2022 Privind acordarea indemnizației de handicap d-nei D.P. , încadrată în grad de handicap grav 05-08-2022    - -
Dispoziţia 99/26-07-2022 Privind incetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui. T.Ș 04-08-2022    - -
Dispoziţia 98/25-07-2022 privind numirea a 3 (trei) experti interni din cadrul aparatului de specialitate al primarului din domeniile de competenta exclusiva pentru proiectul 03-08-2022    - -
Dispoziţia 97/25-07-2022 Privind revocarea dispozitiei nr.90/202022 privind numirea a 3 (trei) experti interni din cadrul aparatului de specialitate al primarului din domeniile de competenta exclusiva pentru proiectul 03-08-2022    - -
Dispoziţia 96/21-07-2022 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2022 30-07-2022    - -
Dispoziţia 95/21-07-2022 Privind încetarea plăţii ajutorului social pentru Domnul I.P. 30-07-2022    - -
Dispoziţia 94/19-07-2022 Privind reîncadrarea pe funcția de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, a d-nei T.E. în funcție publică de referent principal, compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, județul Tulcea 28-07-2022    - -
Dispoziţia 93/18-07-2022 Privind promovarea în grad profesional imediat superior celui detinut al doamnei N.R.D, în funcția publică de execuție, clasa a III-a , grad profesional superior , compartimentul Financiar-Contabil 27-07-2022    - -
Dispoziţia 92/18-07-2022 Privind desemnarea d-nei. N.S M.N., consilier, în vederea exercitării Controlului Financiar Preventiv Propriu pentru operațiunile privind cheltuielile publice în cadrul primăriei comunei Pardina 27-07-2022    - -
Dispoziţia 91/18-07-2022 Privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civila , doamnei L.L., referent principal din cadrul Primăriei comunei Pardina, județul Tulcea. 27-07-2022    - -
Dispoziţia 90/12-07-2022 Privind numirea a 3 (trei) experti interni din cadrul aparatului de specialitate al primarului din domeniile de competenta exclusiva pentru proiectul 21-07-2022    - -
Dispoziţia 89/12-07-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. C.V. 21-07-2022    - -
Dispoziţia 88/24-06-2022 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa extraordinara din data de 30 iunie 2022 03-07-2022    - -
Dispoziţia 87/22-06-2022 Privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de implementare a proiectului „FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI PE BRAȚUL CHILIA SI CANALUL STIPOC, COMUNA PARDINA, JUDETUL TULCEA”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, județul Tulcea 01-07-2022    - -
Dispoziţia 86/22-06-2022 Privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de implementare a proiectului „ACHIZIȚIONARE AUTOBASCULANTĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, județul Tulcea 01-07-2022    - -
Dispoziţia 85/22-06-2022 Privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de implementare a proiectului „ACHIZIȚIONARE AUTOVIDANJĂ ÎN COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, județul Tulcea 01-07-2022    - -
Dispoziţia 84/21-06-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. C.M 30-06-2022    - -
Dispoziţia 83/17-06-2022 Privind delegarea unor atribuții cuprinse în fișa postului pentru funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, județul Tulcea 26-06-2022    - -
Dispoziţia 82/15-06-2022 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinara din data de 22 iunie 2022 24-06-2022    - -
Dispoziţia 81/07-06-2022 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de referent clasa III grad profesional principal, compartiment financiar-contabil 16-06-2022    - -
Dispoziţia 80/07-06-2022 Privind concursul pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar la nivelul comunei Pardina, județul Tulcea 16-06-2022    - -
Dispoziţia 79/06-06-2022 Privind delegarea a funcției publice de conducere de Secretar General al UAT Pardina, doamnei T.E. 15-06-2022    - -
Dispoziţia 78/30-05-2022 Încetarea acordării stimulentului educațional sub forma de tichet social d-nei T.M.T 08-06-2022    - -
Dispoziţia 77/30-05-2022 Privind constituirea Comisiei de soluționare a cererilor de rectificare 08-06-2022    - -
Dispoziţia 76/25-05-2022 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2022 03-06-2022    - -
Dispoziţia 75/20-05-2022 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei d-nei T.M.T. 29-05-2022    - -
Dispoziţia 74/10-05-2022 Privind concursul pentru ocuparea postului de manager proiect, compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 19-05-2022    - -
Dispoziţia 73/02-05-2022 Acordarea indemnizației de instalare echivalentă cu două salarii de bază domnului N.I.I. 11-05-2022    - -
Dispoziţia 72/27-04-2022 Acordarea indemnizației de instalare echivalentă cu două salarii de bază d-nei N.S.M.N 06-05-2022    - -
Dispoziţia 71/27-04-2022 Delegarea funcției publice de conducere de Secretar General al UAT Pardina, d-nei T.E. 06-05-2022    - -
Dispoziţia 70/21-04-2022 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în ședința ordinară din data de 29 aprilie 2022 30-04-2022    - -
Dispoziţia 69/14-04-2022 Privind desemnarea persoanei responsabile cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial local al U.A.T Pardina 23-04-2022    - -
Dispoziţia 68/13-04-2022 Privind acordarea ajutorului social d-nei P.G. 22-04-2022    - -
Dispoziţia 67/12-04-2022 privind acordarea indemnizației de handicap grav unei persoane, pe perioada efectuării concediului medical de către asistentul personal al acesteia. 21-04-2022    - -
Dispoziţia 66/11-04-2022 Privind constituirea Comisiei pentru recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Construire gard pentru Biserica din Comuna Pardina, Județul Tulcea 20-04-2022    - -
Dispoziţia 65/08-04-2022 Privind constituirea Comisiei pentru recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Amenajare parc copii în comuna Pardina 17-04-2022    - -
Dispoziţia 64/08-04-2022 Privind stabilirea comisiei de recepție a bunurilor materiale, a serviciilor prestate și a lucrărilor executate 17-04-2022    - -
Dispoziţia 63/07-04-2022 privind împuternicirea doamnelor N.D.R si T.E din partea Primăriei Comunei Pardina de a gestiona voucherele de vacanţă 16-04-2022    - -
Dispoziţia 62/07-04-2022 Privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pardina 16-04-2022    - -
Dispoziţia 61/30-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. T.M.M 08-04-2022    - -
Dispoziţia 60/30-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei. T.M.M 08-04-2022    - -
Dispoziţia 59/30-03-2022 Privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pardina 08-04-2022    - -
Dispoziţia 58/29-03-2022 Privind numirea d-nei T.M consilier 1A în compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile manager de proiect în vederea semnării contractului pentru proiectul „Investiții în consolidarea capacității administrației UAT Pardina” 07-04-2022    - -
Dispoziţia 57/29-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei. N.V 07-04-2022    - -
Dispoziţia 56/29-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei. N.V 07-04-2022    - -
Dispoziţia 55/28-03-2022 Privind constituirea Comisiei pentru verificarea respectării amenajamentului pastoral 06-04-2022    - -
Dispoziţia 54/24-03-2022 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinara din data de 30 martie 2022 02-04-2022    - -
Dispoziţia 53/14-03-2022 Privind componența comisiei de verificare a stadiului terenului agricol din lotul nr.7 23-03-2022    - -
Dispoziţia 52/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. G.E 23-03-2022    - -
Dispoziţia 51/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. T.M.T 23-03-2022    - -
Dispoziţia 50/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. C.E.A 23-03-2022    - -
Dispoziţia 49/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. C.M 23-03-2022    - -
Dispoziţia 48/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui. T.S 23-03-2022    - -
Dispoziţia 47/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei. V.M 23-03-2022    - -
Dispoziţia 46/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei. I.P 23-03-2022    - -
Dispoziţia 45/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei. A.V 23-03-2022    - -
Dispoziţia 44/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei. S.A 23-03-2022    - -
Dispoziţia 43/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei. T.M 23-03-2022    - -
Dispoziţia 42/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. M.D.M 23-03-2022    - -
Dispoziţia 41/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei. N.V 23-03-2022    - -
Dispoziţia 40/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. N.V 23-03-2022    - -
Dispoziţia 39/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei. D.M 23-03-2022    - -
Dispoziţia 38/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei D.M 23-03-2022    - -
Dispoziţia 37/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei. D.V 23-03-2022    - -
Dispoziţia 36/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. D.V 23-03-2022    - -
Dispoziţia 35/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei M.V 23-03-2022    - -
Dispoziţia 34/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei M.V 23-03-2022    - -
Dispoziţia 33/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei B.G 23-03-2022    - -
Dispoziţia 32/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei B.G 23-03-2022    - -
Dispoziţia 31/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei C.V 23-03-2022    - -
Dispoziţia 30/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei A.P.M 23-03-2022    - -
Dispoziţia 29/14-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei A.P.M 23-03-2022    - -
Dispoziţia 28/11-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei T.M.M 20-03-2022    - -
Dispoziţia 27/11-03-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei T.M.M 20-03-2022    - -
Dispoziţia 26/11-03-2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru familia d-nei A.F 20-03-2022    - -
Dispoziţia 25/02-03-2022 Privind numirea Comitetului local pentru situații de urgență al comunei Pardina, județul Tulcea. 11-03-2022    - -
Dispoziţia 24/22-02-2022 Privind numirea Doamnei N.S.M.N autorecenzor pentru recensământul populației și locuințelor 03-03-2022    - -
Dispoziţia 23/21-02-2022 privind aprobarea “Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2022 la nivelul comunei Pardina 02-03-2022    - -
Dispoziţia 22/22-02-2022 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa extraordinară din data de 22 februarie 2022 03-03-2022    - -
Dispoziţia 21/16-02-2022 Privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civila , domnului N.I.I. 25-02-2022    - -
Dispoziţia 20/15-02-2022 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2022 24-02-2022    - -
Dispoziţia 19/04-02-2022 Privind numirea în funcția publică de conducere de Secretar general al comunei Pardina, județul Tulcea, a d-lui. N.I.I 13-02-2022    - -
Dispoziţia 18/04-02-2022 Privind revocarea dispoziției nr.9/2022 13-02-2022    - -
Dispoziţia 17/02-02-2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi și recuperarea sumelor încasate necuvenit titularului, P.N 11-02-2022    - -
Dispoziţia 16/02-02-2022 Privind constituirea Comisiei comunale Pardina pentru recensământul populației și locuințelor din România anul 2022 11-02-2022    - -
Dispoziţia 15/31-01-2022 Privind încetarea plăţii ajutorului social pentru doamna I.A. 09-02-2022    - -
Dispoziţia 14/31-01-2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-nei. D.V 09-02-2022    - -
Dispoziţia 13/31-01-2022 Privind încetarea plăţii ajutorului social pentru Domnul P.N 09-02-2022    - -
Dispoziţia 12/31-01-2022 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei d-lui. T.S 09-02-2022    - -
Dispoziţia 11/31-01-2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie 09-02-2022    - -
Dispoziţia 10/31-01-2022 Privind desemnarea d-lui L.P responsabil cu administrarea spațiilor verzi la nivelul comunei Pardina. 09-02-2022    - -
Dispoziţia 9/31-01-2022 Privind numirea în funcția publică, Secretar general al comunei Pardina, județul Tulcea, a d-lui. N.I.I 09-02-2022    - -
Dispoziţia 8/21-01-2022 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinara din data de 28 ianuarie 2022 30-01-2022    - -
Dispoziţia 7/18-01-2022 Privind modificarea dispoziției nr. 112 din 16.12.2021 pentru constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Secretar general al comunei 27-01-2022    - -
Dispoziţia 6/17-01-2022 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei. D.V. 26-01-2022    - -
Dispoziţia 5/17-01-2022 Privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de secretar general al Primariei comunei Pardina, d-nei. T.E – referent în cadrul Primăriei comunei Pardina, județul Tulcea. 26-01-2022    - -
Dispoziţia 4/13-01-2022 Privind desemnarea d-nei N.S.M.N responsabilă cu desfășurarea activității de raportare a situației clarificării regimului juridic al bunurilor imobile situate pe raza comunei Pardina, intabulate în proprietatea statului Român 22-01-2022    - -
Dispoziţia 3/13-01-2022 Privind desemnarea d-nei N.D.R, funcție publică de referent principal, compartiment financiar-contabilitate, în cadrul Primăriei comunei Pardin, responsabil în vederea procedurii de asistență a contribuabililor 22-01-2022    - -
Dispoziţia 2/05-01-2022 privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare Sursa E înregistrat la sfârșitul anului 2021 14-01-2022    - -
Dispoziţia 1/05-01-2022 privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârșitul anului 2021 14-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină