Amenajarea şi dotarea parcului din comuna Pardina este un proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 ITI - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. Proiectul este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pardina, cu sediul în Sat Pardina, Str. Aleea Școlii, nr. 3, județul Tulcea, cod poştal 827180, România.
   Obiectivul general al proiectului este: Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării fortei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru ITI DELTA DUNĂRII, și sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale specifice Deltei (Investiţii în infrastructura de turism). Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Creșterea numarului mediu de salariați in UAT de implementarea proiectului - 1 angajat 2. Finanțarea unei infrastructuri turistice publice la scară mică, în Delta Dunării
>>> Afiş
>>> Broşura
>>> Pliant
>>> Video